Sunday, June 15, 2014

ארוע מחאה נגד תג מחיראמש, 14/6/14, ביטלנו גיל ואני את הופעתנו המתוכננת באירוע מחאה נגד פעולות תג מחיר.
אנחנו מאד מזדהים עם המחאה, אך חשבנו שהעיתוי (הטראגי) איננו מתאים. לכל המעוניין, הנה מה שביקשנו מהמארגנים להקריא באירוע, אך הם לצערי בחרו שלא לעשות זאת.
למען הסר ספק אנחנו נשמח ונתגאה לקחת חלק באירועים כאלה בעתיד.
פעילי שלום יקרים!

פעולות תג מחיר הן יותר מפשעי שנאה וגזענות. אלו מעשים שמטרתם לקדם אידיאולוגיה דתית לאומנית שתכליתה הנצחת הכיבוש. המבצעים אינם סומכים על המדינה וזרועות הביטחון שלה שיקדמו מדיניות זו. מסיבה זו נרצח גם ראש הממשלה יצחק רבין... דקות לאחר שעמדנו אנחנו על הבמה ושרנו מול מאות אלפי תומכי הסכמי אוסלו.
 פעולות תג מחיר אינם תגובה לאמצעי המאבק הלאומי הפלסטיני וגם לא לטרור מצד האסלאם הקיצוני כאן ועל פני הגלובוס כולו. הפעולות הן נגד עצם הלגיטימיות של פתרון שתי המדינות שאנחנו מייחלים לו ורואים בו את הצעד המשמעותי ביותר בדרך השלום.

התפתחויות היממה האחרונה הביאו אותנו למסקנה שהופעתנו באירוע החשוב שכולכם נרתמים אליו תגרום יותר נזק מתועלת למאבקנו המשותף. מרגש אותנו לחשוב שהחיבוק והחיזוק שתקבלו מנוכחותנו חשוב לכם אישית, אבל באותו הזמן אנחנו יודעים שזוהי חרב פיפיות, שכן אנחנו נותנים נשק בידם של אותם גורמים ששנאתם ומעשיהם הביאו אתכם לאירוע הזה. המפגש היום היה אמור להקרין על כל סביבותיו אווירה של שמחה ואחווה, אווירה של פיזור ענני החשדנות והאיבה. אתם ניצבים כאן, לוחמי השפיות והשלום שדבר לא יזיזם מעמדותיהם, נחושים להביע עמדה ולהתחזק ועל כך תבורכו. אולם המערכה מתנהלת בחזית רחבה של כלל הציבור בישראל ובעולם כולו. ברור לנו מתוך ניסיון רב שההד התקשורתי שיגיע היום לכל בית בישראל יעורר גל עצום של אנטגוניזם למפעלנו המשותף, כולל בקרב רבים מן האזרחים היהודים שהיו נוטים לברך עליו אך בעת הזאת נפשם חרדה לגורלם של שלושת הנערים הנעדרים ואין לנו דרך לעורר את ליבם ברגע זה. בצער רב, בעיקר על עצם המצב הטרגי שהפך לשגרת יומנו, אנחנו מוותרים היום על הבעת סולידריות אתכם בשטח למען המשך המערכה הגדולה, לפי מיטב שיפוטנו.

בברכת שלום ובכבוד רב
אחינועם ניני וגיל דור